Teoretická výuka:

 • učebna Olomouc:ÚT15:30 – 18:00
 • učebna Litovel:ST15:30 – 18:00
 • 1 hodina výuky trvá 45 minut
 • v případě potřeby možno domluvit individuální čas výuky (i o víkendu)

Zkouška:

 • zkušební test si můžete vyzkoušet na etesty.mdcr.cz
 • zkoušku lze absolvovat nejdříve den po dosažení věku stanoveného zákonem
 • lhůta na opakování zkoušek je 6 měsíců
 • výcvik je nutné ukončit nejpozději do 18 měsíců od data přihlášení

Rychlokurz:

 • v rámci každé skupiny se lze přihlásit k individuálnímu výcviku (tzv. rychlokurz)
 • cena rychlokurzu je stejná jako u normálního kurzu zvolené skupiny

Autoškola na splátky:

 • záloha je ve výši 1500 – 2000 Kč
 • zbytek ceny kurzu nutno uhradit do konce výcviku
 • individuální dohoda je možná

Zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel

= tělesná a duševní schopnost k řízení motorových vozidel

Odborná způsobilost k řízení motorových vozidel

= řidičské oprávnění příslušné skupiny nebo podskupiny může být uděleno pouze osobě, která získala
odbornou způsobilost k řízení motorových vozidel podle zvláštního právního předpisu

(Zákon č.247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel
a o změnách některých zákonů)

Řidičský kurz - SKUPINA AM:

 • opravňuje držitele k řízení mopedů a malých motocyklů s maximální konstrukční rychlostí 45km.h-1
 • lze udělit osobě starší 15 let, která je zdravotně i odborně způsobilá k řízení motorových vozidel

Teoretická výuka:

 • 14 hodin výuky předpisů
 • 1 hodina ovládání a údržby vozidla
 • 6 hodin teorie řízení a zásad bezpečné jízdy
 • 2 hodiny zdravotnické přípravy
 • 3 hodiny opakování a přezkoušení

Praktický výcvik:

 • 13 hodin výcviku v řízení
 • 1 hodina praktické údržby
 • 4 hodiny praktické zdravotnické přípravy
 • výcvik je prováděn na motocyklu Yamaha YBR 125

Individuální výcvik:

 • teoretická výuka: 9 hodin
 • praktický výcvik: stejný jako u běžného kurzu
 • cena: stejná jako u běžného kurzu

Závěrečná zkouška:

 • test z pravidel silničního provozu a zdravotnické přípravy
 • praktická zkouška z jízdy
Cena kurzu:
4500 Kč

Řidičský kurz - SKUPINA A1:

 • opravňuje držitele k řízení lehkých motocyklů o objemu válců nepřesahujících 125cm3
  a o výkonu nejvýše 11kW
 • lze udělit osobě starší 16 let, která je zdravotně i odborně způsobilá k řízení motorových vozidel

Teoretická výuka:

 • 14 hodin výuky předpisů
 • 1 hodina ovládání a údržby vozidla
 • 6 hodin teorie řízení a zásad bezpečné jízdy
 • 2 hodiny zdravotnické přípravy
 • 3 hodiny opakování a přezkoušení

Praktický výcvik:

 • 13 hodin výcviku v řízení
 • 1 hodina praktické údržby
 • 4 hodiny praktické zdravotnické přípravy
 • výcvik je prováděn na motocyklu Yamaha YBR 125

Individuální výcvik:

 • teoretická výuka: 9 hodin
 • praktický výcvik: stejný jako u běžného kurzu
 • cena: stejná jako u běžného kurzu

Závěrečná zkouška:

 • test z pravidel silničního provozu a zdravotnické přípravy
 • praktická zkouška z jízdy
Cena kurzu:
4500 Kč

Řidičský kurz - SKUPINA A2 s omezením (do 35 kW):

 • opravňuje držitele k řízení motocyklů o výkonu do 35kW a s poměrem výkon/hmotnost nepřesahujícím 0,16kW.kg-1 nebo motocyklů s postranním vozíkem a s poměrem výkon/hmotnost nepřesahujícím 0,16kW.kg-1
 • lze udělit osobě starší 18 let, která je zdravotně i odborně způsobilá k řízení motorových vozidel

Teoretická výuka:

 • 14 hodin výuky předpisů
 • 1 hodina ovládání a údržby vozidla
 • 6 hodin teorie řízení a zásad bezpečné jízdy
 • 2 hodiny zdravotnické přípravy
 • 3 hodiny opakování a přezkoušení

Praktický výcvik:

 • 13 hodin výcviku v řízení
 • 1 hodina praktické údržby
 • 4 hodiny praktické zdravotnické přípravy
 • výcvik je prováděn na motocyklu Honda CBF 250

Individuální výcvik:

 • teoretická výuka: 9 hodin
 • praktický výcvik: stejný jako u běžného kurzu
 • cena: stejná jako u běžného kurzu

Závěrečná zkouška:

 • test z pravidel silničního provozu a zdravotnické přípravy
 • praktická zkouška z jízdy
Cena kurzu:
6500 Kč

Řidičský kurz -SKUPINA A bez omezení (nad 35 kW):

 • opravňuje držitele k řízení motocyklů o výkonu nad 35kW a s poměrem výkon/hmotnost
  přesahujícím 0,16kW.kg-1 nebo motocyklů s postranním vozíkem a s poměrem výkon/hmotnost
  přesahujícím 0,16kW.kg-1
 • lze udělit osobě starší 21 let, které bylo uděleno řidičské oprávnění pro skupinu A do 25kW
  a absolvovala rozdílovou zkoušku z praktické jízdy
 • lze udělit osobě starší 21 let, která není držitelem skupiny A do 25kW a absolvovala výuku
  a výcvik skupiny A nad 25kW
 • výcvik je prováděn na motocyklu Suzuki GS 500
Cena kurzu:
7500 Kč
(za výcvik celé skupiny A)
při rozšíření řidičského oprávnění 1500 Kč
(ze skupiny A do 25 kW na skupinu A nad 25 kW)

Řidičský kurz - SKUPINA B:

 • opravňuje držitele k řízení motorových vozidel, jejichž celková hmotnost nepřesahuje 3500kg a jejichž počet míst k sezení, kromě místa řidiče, nepřevyšuje 8; k tomuto motorovému vozidlu smí být připojeno přípojné vozidlo o celkové hmotnosti nepřevyšující 750kg
 • dále opravňuje k řízení traktorů a pracovních strojů samojízdných, jejichž celková hmotnost nepřevyšuje 3500kg
 • jízdních souprav složených z motorového vozidla skupiny B a přípojného vozidla, pokud celková hmotnost soupravy nepřevyšuje 3500 kg a hmotnost přípojného vozidla nepřevyšuje pohotovostní hmotnost motorového vozidla
 • opravňuje k řízení motocyklu nebo skůtru s automatickou převodovkou do 125 ccm
 • lze udělit osobě starší 18 let, která je zdravotně i odborně způsobilá k řízení motorových vozidel

Teoretická výuka:

 • 18 hodin výuky předpisů
 • 2 hodiny ovládání a údržby vozidla
 • 10 hodin teorie řízení a zásad bezpečné jízdy
 • 2 hodiny zdravotnické přípravy
 • 4 hodiny opakování a přezkoušení

Praktický výcvik:

 • 28 hodin výcviku v řízení
 • 2 hodiny praktické údržby
 • 4 hodiny praktické zdravotnické přípravy
 • výcvik probíhá ve vozidlech Fiat Panda, Fiat Grande Punto a Punto Evo

Individuální výcvik:

 • teoretická výuka: 11 hodin
 • praktický výcvik: stejný jako u běžného kurzu
 • cena: stejná jako u běžného kurzu

Závěrečná zkouška:

 • test z pravidel silničního provozu a zdravotnické přípravy
 • praktická zkouška z jízdy

AKCE: Výrazná sleva pro všechny studenty a studentky!!!
Pro bližší informace nás neváhejte kontaktovat.

Cena kurzu:
9000 Kč
Cena za výcvik skupiny A+B:
13500 Kč